Zeddam   Namen van bewoners rond 1811
 update: 29-01-13

Registre civique de la Mairie de Zeddam (1811)

(vermelding van 937 mannelijke ingezetenen)

TOELICHTING

Beschrijving

Onder inv.nr. 871 bevindt zich in het oud-archief van de gemeente Bergh (OAB) in de afdeling Archief van de mairie Zeddam het zogeheten ‘Registre Civique’. 
Het register, dat 20x31x1cm meet, heeft een blauw slap kartonnen kaft en bestaat uit twee met garen aan de kaft gehechte katernen. Op de voorzijde van de kaft is een wit etiket geplakt met het opschrift: Registre civique de la Mairie de Zeddam 
Het register werd aangelegd op 20 en 22 augustus 1811 en bevat de registratie van alle volwassen mannelijke ingezetenen van de gemeente Zeddam waartoe ook de buurtschappen Wijnbergen, Braamt, Kilder en tot 1813 het dorp Wehl behoorden (zie ook inleiding archiefinventaris). Het register is in tabelvorm opgemaakt. De verdeling van de kolommen en de belijning is met potlood aangebracht. 
De kolommen zijn voorzien van titels in de Franse taal. Per persoonsregistratie is één regel van de linker bladzijde alsmede de eerste kolom van de tegenoverliggende bladzijde benut. Het register telt 97 ongenummerde bladzijden van 20x25,5cm. De titels van de kolommen staan vermeld op de op de binnenzijde van de blauwe kaft geplakte strook wit papier. 
De indeling van deze strook is als volgt: Bovenste regel (blok): Registre Civique de L’Arrondissement de Zutphen Departement de L’Issel Superieur Onderste blok, 1e kolom: Inscriptions onderverdeeld in twee kolommen: No. en Dates. (No. betreft het volgnummer dat aan iedere geregistreerde man is toegekend en Dates betreft de datum van inschrijving en is slechts twee maal ingevuld) 2e kolom: Noms, 3e kolom: Prénoms, 4e kolom: Qualifications (beroepen, vermeld in de Franse taal), 5e kolom: Epoque de la Naissance (geboortedatum), 6e kolom: Lieu du domicile Politique, onderverdeeld in drie subkolommen, getiteld: Canton, Section du Canton, Commune (deze kolom is alleen steeds bij de eerst vermelde bewoner van elke sectie (dorp/buurtschap) ingevuld). 7e kolom, getiteld: Mutations, onderverdeeld in twee kolommen, getiteld: Dates en Motifs (deze kolom is niet ingevuld). 
De mannelijke ingezetenen, in totaal 937, staan onder een volgnummer geregistreerd met hun voornamen, achternaam, geboortedatum en beroep. Bij de transcriptie werd ook het volgnummer overgenomen. De 2e kolom, getiteld: Inscriptions, is aangelegd ter vermelding van de datum van inschrijving. Op twee plaatsen is deze datum ingevuld: bij volgnr.1 (20 aout 1811) en bij volgnr. 542 (22 aout 1811), zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat de volgnrs. 1 t/m 541 en de volgnrs. 542 t/m 937 op die respectievelijke data zijn ingeschreven. In beginsel telt iedere bladzijde 20 regels, dus ook 20 mansnamen, met bijbehorende gegevens. 11 bladzijden van het register zijn onbeschreven gebleven. 
Geografische indeling van het register: Hoewel niet onomstotelijk bewezen, kan er van worden uitgegaan dat het register ingedeeld is naar woonplaats. De 6e kolom, getiteld Lieu du domiciele Politique die, zoals hierboven beschreven, een onderverdeling naar Canton, Section en Comunne kent, wijst daar op. Behalve bij volgnummer 1 (waar alle onderverdelingen zijn ingevuld (Canton: `sHeerenberg, Section du Canton: Zeddam, Commune: Zeddam, is bij de volgende invullingen alleen de kolom Section du Canton benut. Deze invulling geeft ruimte tot verwarring, omdat soms twee plaatsaanduidingen zijn ingeschreven. Zo treffen we na volgnr. 1 de eerste invulling van de kolom Section du Canton, bij volgnr. 381. Hier staan in één kolom de plaatsnamen Kilder (boven) en Wehl (onder). Vervolgens bij volgnr. 447 Wijnbergen, met daaronder Wehl. Bij volgnr. 545 staat Wehl (zodat aangenomen mag worden dat alle onder de nrs. 545-865 vermelde personen woonachtig waren onder Wehl. Dan volgt er een onderbreking van de lijst met een ongedateerde verklaring over een verificatie door de Sous Perfect de Zutphen, Volgens de invulling van de kolommen bij volgnr. 866 zijn alle navolgend geregistreerden (tot het laatste volgnummer, 937) woonachtig onder Wehl.

Beroepen
In de rubriek Qualifications staan de beroepen/functies van de geregistreerden in de Franse taal vermeld. Als bijlage is door de transcribent een lijst van aangetroffen kwalificaties (beroepen) met vertaling toegevoegd.

Afwijkingen in de transcriptie
Gepoogd is om de tekst exact over te nemen. Waar in het origineel hoofdletters zijn geschreven werden deze in de transcriptie overgenomen. Over het algemeen geldt dat het origineel geschreven is in een goed leesbaar handschrift. Verbeteringen of doorhalingen worden nauwelijks aangetroffen. In sommige gevallen was het echter onmogelijk om onderscheid te maken tussen letters als de ‘o’ en de ‘a’. Verder dient de raadpleger er rekening mee te houden dat de letters ‘ij’en ‘y’ naar volstrekte willekeur zijn toegepast. In andere gevallen van onduidelijkheid werd de schrijfwijze aan de hand van andere bronnen (registers van de burgerlijke stand) vastgesteld. Waar bij het omzetten van de geschreven tekst in een digitaal bestand twijfel bleef bestaan over de schrijfwijze werd tussen haakjes een vraagteken toegevoegd. De maanden van de geboortedata zijn in het origineel, al dan niet afgekort, in de Franse taal vermeld (janvier, fevr., mars etc.). In deze transcriptie werden deze aanduidingen vervangen door het maandnummer.

augustus 2008,

P.J. Bresser

(Streekarchivariaat Regio Achterhoek)

Lijst van in het Registre civique van Zeddam in de kolom Qualifications aangetroffen kwalificaties en vermeldingen van beroepen.

Avovat = advocaat
ancien Lt. colonel
boucher = slager
boulanger = bakker
boutiquier = winkelier
brasseur = brouwer
cabaretier = herbergier
capitaine pensioné
charpentier = timmerman
chasseur = jager
cordonnier= schoenmaker
courtier = makelaar
consailler municipal = raadslid
cuisinier = kok
cultivateur = kweker
curé = pastoor
domestique = dienstbode
etudi[a]nt = student (in dit geval vermoedelijk priesterstudent)[nrs.508-541]
fermier = boer
fermier prop: (propriétaire)= boer met eigen bedrijf
fermier loc: (locataire) = pachtboer
fils de = zoon van (vermeld voor diverse beroepen)
jadis = vroeger, voorheen (vermeld voor diverse beroepen)

jardinier = tuinman
journalier = dagloner
macon = metselaar
maitre d’ecole = schoolmeester
marchand = koopman
Marchand du roix (?)
maréchal = hoefsmid
marguellier = koster
meunier = molenaar
militair
ministre Reformé = gereformeerd predikant
operateur (?)
organiste = organist/orgelspeler
orsoevre (?) [nr.766]
pottier = pottenbakker
rentier = rentenier
sabottier = klompenmaker
tailleur = kleermaker
tannelier = leerlooier
tisserand = wever
tonnelier = kuiper
valet (de) = knecht ( deze vermelding wordt steeds gevolgd door de vermelding van een beroep)
vitrier = glazenmaker
Klik hier om de vertaling van woorden en beroepen naast deze pagina te houden

1. 20.08.1811 Koster Hendrik fermier 01.04.1750 Zeddam

2. Hettersche Jan Louis Journalier 26.02.1740

3. Köning Peter Valet Maréchal 25.04.1760

4. Nathan Joseph Marchand 25.12.1759

5. van den Berg Derk Tailleur 08.02.1773

6. Wilbering Hendrik Tisserand 12.10.1751

7. Samer Mathys Charpentier 24.02.1748

8. Albers Arend Valet Maréchal 03.11.1790

9. Thomessen Johan Boulanger 01.09.1753

10. Seventer Hendrik Maréchal 07.07.1740

11. de Wilt Joannes Journalier 11.11.1780

12. Sloot Jacobus Meunier 10.06.1751

13. Beukker Gerhard Journalier 10.08.1741

14. Beukker Johan idem 11.07.1773

15. Alberts Berend idem 28.02.1740

16. Kaak Johan Cabarètier 24.06.1770

17. Geurink Derk Sabottier 29.01.1754

18. Roos Jan Coenraad Rentier 24.04.1768

19. van Dillen Jurgen Valet Meunier 29.09.1759

20. van Marle Jan Stephan Rentier 14.03.1785

21. Warnsink Cornelis Ministre Reformé 21.02.1776

22. Janssen Gerrit Journalier 24.06.1761

23. van Uhm Jan idem 28.07.1757

24. Alings Hendrik idem 24.06.1737

25. Farwijk Engelbert Charpentier 28.10.1777

26. Herfkens Antoon Brasseur 12.06.1784

27. Wynands Jan Baptist Opérateur 12.03.1747

28. Wynands Joannes Mathyas idem 04.10.1775

29. Wynands Joannes Joseph idem 08.02.1777

30. Limbeek Arnoldus Journalier 09.06.1789

31. Voigt Joannes Rutgerus idem 26.07.1759

32. Grim Jan Macon 21.12.1782

33. Alofs Hendrik Journalier 25.03.1763

34. Alofs Theodorus Boucher 01.09.1789

35. Weyers Derk Tisserand 19.01.1746

36. Wilting Hermanus Journalier 08.11.1785

37. Nijland Peter idem 15.04.1752

38. Smits Jan Maitre d’Ecole 08.12.1780

39. Limbeek Osewold Journalier 31.05.1753

40. Melissen Stoffel idem 18.03.1786

41. Hettersche Albert Marechal 11.11.1734

42. Ten Oever Johan Chasseur 13.06.1737

43. Tiemessen Jan Everhard Valet de ferme 27.09.1764

44. Thus Hendrik Journalier 17.03.1751

45. van Haag Johan Tannelier 26.06.1776

46. van Haag Hendrik Rentier 15.03.1732

47. Joeling Antoon Journalier 25.01.1758

48. Meursen Gerhard idem 04.12.1744

49. van Westrop Gerhard idem 12.10.1752

50. van Westrop Joannes valet de ferme 07.09.1786

51. Heuvel Gerrit Jan Tailleur 24.06.1775

52. Albers Bernardus Valet de Maréchal 30.03.1783

53. Winters Theodorus Marguellier 03.02.1771

54. Weyers Arend Journalier 08.09.1760

55. Weyers Bart idem 16.05.1754

56. Weyers Leendert idem 06.08.1788

57. Te Boekhorst Andries Maréchal 06.03.1762

58. Weyers Willem Journalier 05.01.1752

59. Smink Albert idem 20.10.1752

60. Rieker Gerhard idem 02.08.1776

61. van Haag Hendrik Cabaretier 21.12.1763

62. Behnen Joannes Curé 25.03.1757

63. Kaak Hendrik Journalier 14.05.1741

64. Kaak Gerhard Valet de ferme 14.05.1787

65. Snisseler Willem fermier propriétaire 26.05.1775

66. Drayer Hendrik Journalier 18.07.1744

67. Oostendorp Gerhard Jan idem 05.01.1760

68. Derksen Cornelis idem 01.11.1747

69. Kelderman Hendrik idem 01.06.1769

70. Nonnemaker Cornelis Jadis Tailleur 06.01.1748

71. Weyers Gerhardus valet Charpentier 13.10.1789

72. Weyers Hermanus Journalier 29.07.1784

73. Berendsen Bernardus Charpentier 05.01.1778

74. Berendsen Hermanus idem 03.03.1786

75. van Hall Gerhard Journalier 14.06.1779

76. Gudde Bernardus Cabaretier 14.04.1766

77. Herfkes Roelof idem 28.01.1765

78. Janssen Jan Herman Journalier 28.09.1763

79. Dimmendaal Hendrik idem 14.02.1758

80. Drayer Hendrik idem 17.11.1782

81. Peters Peter Journalier 03.05.1780

82. Banning Hendrik idem 05.05.1770

83. Stokman Johan idem 04.08.1728

84. Ebbing Albert idem 06.01.1754

85. Heuvel Jan Francis idem 20.09.1771

86. Gall Johan idem 08.12.1771

87. Lankerman Hendrik idem 05.10.1778

88. Lankerman Albert idem 06.11.1777

89. Krebber Rutger idem 01.01.1780

90. Wolsing Peter idem 04.10.1726

91. Gudden Jan fermier 03.08.1769

92. van Uhm Wessel idem 03.11.1766

93. Alendorp Jacobus Journalier 01.08.1756

94. Polman Jan idem 08.05.1756

95. Menting Derk fermier 22.12.1775

96. Schepes Berend idem 15.01.1765

97. Polman Toon Journalier 05.10.1767

98. Beyer Arend fermier 13.01.1766

99. Heunders Manus Journalier 02.02.1770

100. Menting Arend idem 01.10.1760

101. Verhey Willem Journalier 10.08.1781

102. Kulenborg Stephan Charpentier 27.10.1751

103. Diesting Arend Journalier 01.11.1761

104. Polman Albert idem 25.07.1781

105. Polman Hendrik idem 04.10.1757

106. Bronkhorst Derk fermier 25.07.1754

107. Smit Mathijs Journalier 18.07.1774

108. Boerboom Joannes idem 11.01.1766

109. Teeling Joannes Cordonnier 13.12.1789

110. Bronkhorst Joannes Journalier 01.11.1762

111. Gerrits Joannes idem 05.08.1785

112. van Uhm Derk fermier 22.03.1747

113. van Uhm Antoon Valet de ferme 25.04.1778

114. van Uhm Jan Willem idem 11.01.1782

115. Gall Jan Journalier 04.07.1784

116. Derksen Arend idem 06.05.1763

117. Sluiter Gerhard Charpentier 07.09.1750

118. Versteeg Jan Journalier 03.02.1781

119. Heuvel Stephan fermier 27.03.1765

120. Meurs Hendrik Journalier 01.09.1780

121. Rutjes Everhard idem 08.11.1779

122. Meyer Laurens Journalier 24.12.1772

123. Gall Peter idem 27.01.1786

124. Bruins Nicolaas idem 09.02.1742

125. Damen Hendrik fermier 17.01.1764

126. Heebing Stephan idem 08.05.1774

127. Heebing Johan fils de ferme 24.12.1788

128. Janssen Derk Journalier 19.11.1771

129. Janssen Hermanus idem 01.08.1770

130. Alofs Jan Derk idem 22.11.1771

131. Driever Derk idem 20.08.1787

132. Derksen Nicolaas idem 26.10.1755

133. Hall Derk idem 22.12.1742

134. Meurs Peter fermier 23.09.1747

135. Meurs Derk fils de ferme 09.07.1782

136. Vinck Joan Baptiste Conssailler municipal 31.03.1742

137. Menting Frerik Journalier 01.05.1757

138. Heebing Bernardus fermier 10.08.1780

139. van Uhm Antoon Journalier 24.01.1777

140. Janssen Jan idem 24.01.1764

141. Meyer Peter fermier 05.10.1772

142. Aalders Gerhard Journalier 11.10.1786

143. Meyer Berend idem 01.11.1754

144. Ketelaar Gerhard idem 06.03.1756

145. Driever Jan idem 10.06.1763

146. Messing Jan idem 24.09.1747

147. Coops Willem fermier Prop: 18.08.1776

148. Oostendorp Jacobus Journalier 03.03.1763

149. Tering Berend idem 09.11.1759

150. Bouman Lucas idem 15.06.1770

151. Heuying Willem idem 24.06.1768

152. Meyer Harmen fermier Prop: 14.04.1762

153. Meyer Gerhard Valet de ferme 06.01.1767

154. Janssen Jan Journalier 12.02.1767

155. Heisterboom Wessel idem 28.01.1759

156. Hesseling Jan idem 01.02.1775

157. Schutting Jacobus Valet de Ferme 24.04.1779

158. Borkes Jan Willem fermier Prop: 15.03.1752

159. Janssen Albert Journalier 24.01.1753

160. Wijman Hendrik idem 09.10.1776

161. van Gessel Bart fermier Loc: 09.01.1773

162. Leiden Bart Valet de ferme 05.06.1788

163. Derksen Hendrik Journalier 04.9.1772

164. Meyer Harmen fermier prop: 20.02.1752

165. Berendsen Andries Journalier 22.12.1743

166. Ten Eikelder Jan idem 05.05.1787

167. Ebbers Hendrik Valet de ferme 06.11.1771

168. Boss Segert Journalier 11.05.1784

169. Berendsen Albert fermier Loc: 15.06.1773

170. Berendsen Leendert valet de ferme 15.05.1776

171. Boss Derk Journalier 18.05.1752

172. Hesseling Jan idem 10.02.1730

173. Janssen Gerhard idem 10.12.1736

174. Messing Leendert fermier prop: 12.04.1744

175. Messing Gerhard Valet de ferme 16.08.1782

176. Messing Berend Journalier 24.06.1755

177. Slippenbeek Antoon fermier Loc: 23.12.1781

178. Slippenbeek Stephan fils de ferme 05.11.1775

179. Waters Bart Journalier 25.03.1779

180. Meyer Jan fermier prop: 15.03.1767

181. Elbers Hendrik Valet de ferme 16.11.1787

182. Messing Hendrik Valet de ferme 16.11.1787

183. Onstein Derk Journalier 03.04.1780

184. Smit Osewold idem 15.08.1768

185. Messing Leendert idem 24.06.1762

186. Evers Berend idem 21.07.1763

187. Hoegen Hendrik fermier loc: 07.01.1743

188. Alings Hermanus Journalier 02.12.1774

189. Boekhorst Arnoldus Tailleur 05.11.1785

190. Elting Gerard Valet de ferme 24.03.1780

191. Wilting Willem Journalier 03.05.1790

192. van Heut Theodorus Willem idem 14.09.1778

193. Wesendonk Petrus idem 29.02.1768

194. Ess Johan idem 13.09.1772

195. Janssen Willem idem 27.05.1754

196. Overbeek Jacob idem 02.04.1749

197. Stevens Jan Valet de ferme 28.05.1789

198. Slotboom Bernardus idem 08.09.1780

199. Thus Jan idem 05.01.1786

200. Haageman Willem idem 19.04.1784

201. Heins Stephan Journalier 01.11.1769

202. Ketelaar Hendrik Willem idem 31.08.1761

203. Verheyen Hendrik Valet de ferme 24.11.1773

204. Verheyen Hermanus Journalier 31.05.1765

205. Claassen Jacobus idem 18.01.1772

206. Kroets Johan idem 10.08.1761

207. van Rienderen Jan Sabottier 20.06.1780

208. Diekker Jan fermier 23.10.1768

209. Doornekamp Arend Journalier 08.11.1743

210. Gallekom Antoon idem 26.05.1749

211. Steentjes Gerhard idem 28.06.1763

212. Stevens Hendrik idem 18.12.1785

213. van Uhm Daam fermier prop: 09.12.1753

214. Hesseling Reinder Journalier 01.09.1767

215. Brugman Jan idem 02.08.1771

216. Alings Willem Charpentier 02.11.1776

217. Groenen Hendrik Journalier 13.09.1739

218. Hoegen Derk Conseiller Municipal 19.04.1750

219. Ketelaar Johan fermier Loc: 11.11.1749

220. Geerlings Jan Valet de ferme 07.01.1782

221. Ketelaar Engelbert fils de fermier 24.09.1789

222. Janssen Laurens Journalier 08.03.1751

223. Wieskamp Berend idem 03.05.1756

224. Wolters Derk idem 01.01.1744

225. Wolters Gerard idem 04.08.1783

226. Buenk Peter idem 25.12.1781

227. Witjes Arend idem 17.04.1773

228. Pass Gerard Cordonnier 24.07.1780

229. Berendsen Hendrik Journalier 22.06.1755

230. Heyns Willem Valet de ferme 30.06.1782

231. Slotboom Everhard Journalier 17.01.1781

232. Berendsen Lamert Maréchal 06.11.1776

233. Ketelaar Antoon fermier prop: 22.01.1744

234. Te Boekhorst Johan fermier loc: 15.04.1763

235. Hooyman Hendrikkes fermier 14.12.1738

236. Hooyman Reinder idem 08.10.1773

237. Paal Willem fermier Loc. 03.04.1751

238. Hendriksen Hendrik idem 23.11.1765

239. Groenen Derk Journalier 20.02.1778

240. Hendriksen Gerhard idem 08.09.1767

241. Berendsen Willem Valet de ferme 19.11.1780

242. Berendsen Antoon Jadis fermier 06.03.1741

243. Berendsen Gerhard fermier Loc: 22.01.1779

244. Berendsen Arend Valet de ferme 15.10.1783

245. Bunck Johan Journalier 19.02.1758

246. Van Uhm Hermanus fermier prop: 15.04.1742

247. Hetteler Frans fermier Loc: 23.12.1780

248. Geerlings Hendrik Journalier 12.09.1778

249. Harmssen Antoon idem 06.10.1778

250. Brugman Jan idem 03.03.1766

251. van Gend Hendrik fermier Loc: 04.01.1760

252. van Gend Arend fils de ferme 12.05.1787

253. Koops Gerhardus Journalier 28.10.1777

254. Sminck Wolter idem 15.01.1779

255. Siemessen Gerhard Maréchal 25.12.1765

256. Willemsen Johan Journalier 21.01.1743

257. Sminck Everhard idem 04.03.1744

258. Baroche Philippe Maitre d’Ecole 17.01.1767

259. Smit Johan Journalier 03.11.1765

260. Vertering Hendrik Tisserand 15.05.1755

261. Thus Derk Journalier 25.04.1757

262. Giesen Johan idem 24.06.1764

263. Siemes Hendrik fermier 15.07.1744

264. Siemes Geerlig fils de ferme 11.04.1785

265. Stevens Johan Journalier 14.11.1755

266. Westenberg Arnold Elbert Capitaine pensioné 20.04.1771

267. Banning Hendrik fermier 02.02.1767

268. Derksen Hendrik Journalier 25.03.1765

269. Snitseler Hendrik Valet de ferme 13.01.1788

270. Tervoert Johan fermier Loc: 18.09.1772

271. Welling Hendrik fils de ferme 14.12.1778

272. Buenck Willem Valet de ferme 06.03.1785

273. Riekes Everhard idem 06.05.1785

274. Hoegen Francis Adjoint 25.09.1746

275. Wigman Francis Journalier 02.02.1766

276. Van Laak Joannes fermier Loc: 05.04.1766

277. Berendsen Johan fermier Loc: 02.02.1771

278. Wiekeman Hendrik Valet de ferme 22.02.1755

279. Limbeek Osewold Journalier 23.04.1763

280. Welling Willem Valet de ferme 08.07.1773

281. Gieskes Johan Charpentier 04.05.1766

282. Smit Johan Valet de ferme 01.05.1779

283. Smit Antoon idem 26.08.1784

284. van Dillen Johan idem 03.09.1783

285. Gieberts Giesbert idem 28.01.1787

286. Velthuisen Antoon Journalier 03.01.1740

287. Venneman Wessel idem 08.05.1762

288. Dyker Willem fermier prop: 07.10.1725

289. Dyker Lamert fils de ferme 02.05.1778

290. Dyker Johan idem 28.08.1779

291. Dyker Arnoldus idem 26.04.1788

292. Steentjes Johan fermier prop: 18.09.1755

293. Limbeek Gerhard Journalier 03.10.1745

294. Peters Derk idem 11.02.1787

295. Braam Willem fils de ferme 23.04.1783

296. Braam Hendrik idem 08.08.1778

297. Berendsen Gerhard Valet de ferme 20.03.1781

298. Braam Derk fermier Loc: 04.08.1765

299. Tempel Wessel Valet de ferme 24.03.1778

300. Elbers Lambertus Journalier 20.10.1777

301. Borkes Derk fermier Loc. 12.04.1756

302. Giesen Hendrik idem 22.11.1766

303. Walsing Gerard Valet de ferme 15.03.1772

304. Nijland Everhard idem 08.03.1790

305. Welling Derk fils de ferme 15.11.1771

306. Welling Hendrik fermier 10.07.1736

307. Hongerkamp Jan Hendrik Tailleur 30.01.1774

308. Limbeek Osewold Journalier 01.08.1782

309. Harmsen Gerhard idem 15.04.1777

310. Kersjes Hendrik idem 15.08.1740

311. Tichelovend Bernardus Valet de ferme 28.05.1790

312. van Elst Mijnoldus fermier 10.02.1754

313. Daamen Engelbert Rentier 03.03.1735

314. Span Gerhard Journalier 10.11.1755

315. Span Jan Journalier 18.12.1787

316. Berendsen Cornelis fermier Loc: 05.10.1784

317. van Remmen Everhardus Journalier 01.11.1777

318. Nijland Bernardus fermier Loc: 06.05.1761

319. Remmen Hendrik idem 07.01.1761

320. Berendsen Everhardus Journalier 06.11.1769

321. Engelberts Arnoldus Cordonnier 28.05.1754

322. Engelberts Derk idem 23.09.1783

323. Engelberts Johan idem 05.09.1785

324. Heyns Gerhard Journalier 16.10.1740

325. Heyns Derk idem 08.03.1785

326. Saals Johan idem 10.04.1766

327. Span Derk fermier Loc: 12.07.1777

328. Burgers Gerhard Journalier 01.10.1736

329. Burgers Hermanus idem 12.12.1772

330. Daamen Johan fermier Loc: 10.05.1761

331. Daamen Willem fils de ferme 26.04.1789

332. Veldman Hendrikkes Journalier 01.05.1759

333. Schutt Jan Rentier 15.04.1742

334. Limbeek Willem Journalier 05.08.1739

335. Te West Gerhardus Journalier 08.09.1774

336. Heister Gerhard idem 02.11.1774

337. Te West Johan idem 15.12.1714

338. Hongerkamp Gerhardus idem 25.01.1745

339. Berendsen Laurens fermier prop: 10.08.1749

340. Bouman Jan Willem fermier loc: 27.06.1762

341. Melissen Peter fils de ferme 22.06.1788

342. Hendriksen Hendrik Journalier 25.11,1754

343. Besseling Johan idem 04.11.1785

344. van Schriek Gerhard fermier prop: 25.11.1775

345. Geveling Hendrik Valet de ferme 16.04.1787

346. Heisterboom Hermanus Journalier 23.10.1745

347. Kersjes Gerhard Johan idem 03.03.1781

348. Kersjes Willem fermier loc: 22.01.1759

349. Koster Johan Journalier 07.02.1773

350. Alings Lamert idem 31.07.1760

351. Koster Johan idem 06.09.1781

352. Schuuring Hendrik idem 07.03.1773

353. Schuuring Jan Jacob idem 18.07.1736

354. Koster Berend idem 13.03.1777

355. den Eikelder Everhardus Journalier 15.06.1776

356. Peters Lamert idem 28.08.1782

357. Daamen Leendert fermier loc. 01.11.1770

358. Sillik Jan Journalier 08.03.1762

359. Hartjes Jan idem 24.06.1780

360. Berendsen Everhardus Valet de ferme 08.10.1776

361. Koster Hendrik Berger 16.04.1790

362. van den Berg Hendrik Journalier 24.06.1778

363. Ooyman Berend fermier prop: 06.02.1776

364. Ooyman Willem Valet de ferme 22.03.1780

365. Kahl Antoon Journalier 11.12.1771

366. Roos Frans fermier prop: 08.02.1750

367. Janssen Jan idem 10.04.1767

368. Hartjes Frerik Journalier 01.12.1768

369. Janssen Geurt fermier Loc: 29.09.1777

370. Cobessen Gerhard Journalier 29.12.1757

371. Levi Simon Marchand 15.10.1750

372. Janssen Johan Journalier 01.03.1774

373. van Schriek Antoon Joseph fermier loc. 09.08.1770

374. van Schriek Gerhardus Valet de ferme 23.10.1780

375. van Schriek Johan Journalier 06.08.1773

376. Elshof Gerhardus idem 13.04.1769

377. Lendering Antoon idem 11.05.1774

378. Janssen Jan idem 28.02.1769

379. Lenting Gerhard idem 03.02.1772

380. Kniest Willem idem 27.03.1761

381. Koenders Jacobus Conseiller Municip: 07.03.1780 Kilder Wehl

382. Bossman Jan fermier prop: 22.02.1726

383. Bossman Harmen fils de ferme 22.04.1767

384. Bossman Johan idem 12.12.1768

385. Hegeman Antoon Journalier 24.06.1763

386. Peeters Johan idem 01.11.1751

387. Heuting Jan idem 18.09.1763

388. Verraay Andries idem 04.04.1750

389. Hegeman Harmen idem 20.10.1788

390. Meyer Arnold idem 13.01.1781

391. Garritsen Hendrik idem 22.02.1736

392. Voed Hendrik Valet de ferme 03.02.1789

393. Gerritsen Gerrit Journalier 20.10.1787

394. Bossman Lamert fermier loc: 01.10.1786

395. Bossman Antoon Jadis fermier 18.07.1741

396. Janssen Arend Journalier 25.07.1737

397. Derksen Willem idem 12.06.1775

398. Elbers Elbert idem 17.07.1762

399. Nijland Jan fermier prop: 25.11.1748

400. Nonnemaker Carl: Tailleur 18.03.1755

401. Koster Willem fermier loc: 06.12.1781

402. Menting Theodorus Journalier 01.05.1770

403. Spiekkers Joannes Willem fermier loc: 29.03.1776

404. Kaak Hendrikkes Valet de ferme 21.06.1781

405. Jaaltink Reinder Journalier 15.05.1760

406. Voss Theodorus idem 25.01.1771

407. Welling Bernardus idem 20.12.1787

408. Helmigs Gerardus fermier loc: 10.12.1780

409. Heyns Everhardus Valet de ferme 08.03.1771

410. Jene Johan Chasseur 12.12.1753

411. Klauwer Harmen Journalier 06.12.1758

412. Tempel Johan Valet de ferme 04.06.1786

413. Versteeg Willem Journelier 04.02.1766

414. Tiggelovend Derk idem 10.08.1781

415. Banning Johan Journalier 16.05.1784

416. Lendering Bernardus idem 04.09.1779

417. Wenting Gerhard fermier prop: 03.08.1753

418. Schenning Arnoldus fermier 10.08.1740

419. Smit Andries Tailleur 12.10.1758

420. Duis Jan Theodorus Cordonnier 16.04.1764

421. Stoltenberg Engelbert Journalier 27.01.1781

422. Nijland Gerhard idem 04.07.1753

423 Wolsing Hendrik fermier loc: 28.03.1757

424. Amting Reinder idem 13.10.1771

425. Kaak Gerhard Johan Journalier 16.10.1756

426. Fisser Hendrik Valet de ferme 18.02.1783

427. Bod Gerhardus Journalier 15.04.1777

428. Derksen Bernardus idem 10.02.1771

429. Schenning Derk idem 26.12.1783

430. Derksen Cornelis Fermier loc: 16.12.1763

431. Schenning Albert idem 17.07.1749

432. Fransen Hendrik Valet de ferme 03.05.1781

433. Franssen Frans idem 03.10.1771

434. Amting Cornelis Journalier 03.10.1781

435. Rademaker Gerhard Journalier 03.05.1780

436. Koster Willem idem 07.07.1764

437. Rooss Jan fermier loc: 16.04.1779

438. Rooss Gerhard Valet de ferme 25.09.1780

439. Rooss Willem Jadis fermier 03.12.1745

440. Roelofs Reinder Journalier 12.11.1769

441. Coops Hendrik fermier prop: 25.12.1772

442. Mulderman Willem Journalier 14.02.1740

443. Rabeling Wolter fermier loc: 08.09.1774

444. Gerritsen Arend Journalier 25.07.1786

445. Tempel Jan idem 14.05.1751

446. Bossman Gerhardus fils de fermier 24.08.1780

447. 22.8.’11 Van den Berg Jan Domestique 08.05.1789 Wijnbergen

Wehl

448. Westhof Jan fermier loc: 09.08.1753

449. Westhof Hendricus fils de ferme 10.08.1789

450. Blumer Derk fermier loc: 17.05.1769

451. Winters Gerhard idem 04.09.1753

452. Blumer Hendrikus Valet de ferme 30.03.1785

453. Harmsen Rutger fermier loc: 15.03.1746

454. Winters Frerik Journalier 02.06.1758

455. Janssen Hendrik Journalier 24.02.1776

456. Bunck Derk idem 04.01.1769

457. Heyns Derk fermier prop: 20.06.1756

458. Waters Derk Journalier 05.06.1782

459. Ter Voert Willem fermier prop: 06.01.1768

460. Roelofs Johan Charpentier 15.04.1770

461. Berendsen Johan fermier 06.12.1753

462. Ten Elsen Hendrik Chasseur 15.03.1764

463. Kaak Hendrik fermier 01.01.1754

464. Kaak Berend Journalier 15.03.1759

465. van Dillen Bernardus Sabbottier 03.09.1778

466. Blumer Everhardus fermier loc: 26.09.1773

467. Hendriksen Arend Cordonnier 09.09.1766

468. Venhof Willem Journalier 25.12.1765

469. Bunck Gerhard Tisserand 08.03.1778

470. Kaak Antoon Domestique 17.03.1788

471. Nibbeling Johan Jardinier 20.03.1772

472. Roelofs Lamert Marchand du Roix 20.10.1772

473. Visser Willem Valet de ferme 23.08.1779

474. Tiggelovend Johan Journalier 03.12.1772

475. Tiggelovend Antoon fermier loc: 04.03.1788

476. Diekker Osewold Journalier 17.05.1765

477. Peeters Hendrik idem 07.03.1767

478. Reuls Matheis idem 07.12.1775

479. Roelofs Antoon idem 13.04.1779

480. Schaap Gerhard Hendrik Cordonnier 27.05.1755

481. Winters Gerhardus Journalier 30.12.1736

482. Hasenhof Jan idem 12.03.1769

483. van Dommelen Peter idem 14.06.1757

484. Bluming Engelbert idem 13.06.1777

485 van Mierlo Hendrik Sabottier 02.02.1773

486. van Mierlo Lucas idem 11.12.1776

487. Bulsing Willem Cabaretier 01.07.1783

488. Hebing Stephan fils de ferme 15.06.1783

489. Hebing Derk fermier prop: 09.09.1760

490. Winters Hendrik Journalier 30.12.1783

491. Knuging Harmen idem 12.02.1768

492. Walsing Derk idem 02.07.1756

493. Walsing Derk idem 03.12.1783

494. Verstege Peter idem 15.02.1773

495. Schoemaker H. Avocat .. . .. . ….

496. Winters Derk Journalier 15.11.1761

497. Messing Gerard idem 10.04.1751

498. Messing Jan Willem idem 04.08.1790

499. Amting Martinus idem 06.01.1776

500. Tiggelovend Peter fermier prop: 22.11.1780

501. Tiggelovend Gerard Valet de ferme 29.03.1785

502. de Winkel Johan fermier loc: 25.07.1750

503. Wesseling Gerard Journalier 09.11.1777

504. Koster Johan fermier loc: 25.07.1771

505. van Heut Gerard Journalier 10.06.1761

506. Draijer Johan idem 29.09.1766

507. Tempel Hendrik idem 18.05.1781

508. Bloem Joannes Etudint [etudiant] 01.01.1767

509. Terwint Mathys idem 11.09.1784

510. Kleintunte Jacobus idem 06.07.1789

511. Willemsen Joannes idem 02.05.1785

512. van Dam Antoon Gerard idem 04.04.1788

513. van Oostrom Wijnand idem 21.10.1785

514. van Grieken Gerardus idem 11.12.1787

515. Jonkman Gerardus Etudint [etudiant] 12.05.1788

516. van der Borgt Joannes idem 16.09.1778

517. Kuppers Christiaan idem 01.12.1787

518. Simons Joannes idem 21.09.1785

519. Sanders Gerhardus idem 21.05.1789

520. Bysingl Antoon idem 28.08.1783

521. Litnaz L:G: idem 05.04.1791

522. Kemink Gerhard Joan idem 09.01.1791

523. Geerdes Joannes Liverts idem 22.09.1786

524. Daamen D:L: idem 09.09.1780

525. Ten Braake Antoon idem 06.05.1784

526. Zweep Martinus idem 06.11.1777

527. Thus Joannes idem 27.06.1783

528. Colster Hendrik idem 26.10.1786

529. Malines Derk idem 02.11.1788

530. Brouwer Peter idem 20.05.1789

531. Morkman Joannes idem 01.11.1784

532. Binkhorst Gerhardus idem 17.08.1792

533. Warwer Joannes idem 13.10.1792

534. Millink Joan Hendrik idem 02.07.1790

535. Hoogveld Joannes Frederik Etudint [etudiant] 02.06.1788

536. Putters Hendrik Arnold idem 13.09.1794

537. de Jong Willem Mathijs idem 25.02.1792

538. Sanders Hermanus idem 13.10.1790

539. Rossing (van) Joannes idem 09.09.1790

540. Verwaijen Antoon Marnemice? idem 02.02.1793

541. Aalders Theodor Johan idem 12.08.1792

542.22.08.’11 Sweede Gerhard Journalier 20.03.1765 Wehl

543. Hageman Berend idem 04.02.1757

544. Veenhuis Jan Berend Tisserand 15.04.1755

545. Veenhuis Berend Journalier 19.07.1788

546. Veenhuis Henrik Valet de ferme 19.05.1790

547. Hoed Roelof Cabaretier 25.07.1756

548. Hendriksen Hendrik fermier prop: 05.03.1777

549. Visser Hendrik Journalier 01.12.1777

550. te West Jan Bernard Sabottier 06.03.1783

551. Lörwink Antoon idem 23.09.1787

552. Derksen Theodor Joan idem 04.11.1777

553. Korsthorst Jan Rudolph Maréchal 10.09.1764

554. Wigman Bernardus Jadis fermier 10.03.1744

555. Wigman Bernardus fermier loc: 01.11.1781

556. Weis Hendrik Journalier 03.03.1765

557. Nierkes Derk idem 07.11.1771

558. Hoed Roelof Valet Maréchal 15.11.1788

559. Riesewik Willem fermier loc: 15.02.1757

560. Reuling Reinder Journalier 11.03.1755

561. Reuling Johan Tisserand 01.12.1767

562. Klaassen Gerard Journalier 15.12.1777

563. Weijers Antoon fermier 31.05.1748

564. Harmssen Johan Journalier 25.01.1771

565. Harmsen Hendrik idem 04.07.1786

566. Harmsen Derk idem 14.02.1771

567. Bles Jan Valet de fermier 04.10.1778

568. Bossman Peter fermier loc: 23.01.1775

569. Menting Johan fils de fermier 28.05.1787

570. Menting Gerard idem 06.08.1788

571. Weting Johan idem 28.02.1759

572. Weting Hendrik idem 04.09.1751

573. Freriks Lamert Charpentier 25.12.1756

574. Tomessen Willem Journalier 16.08.1773

575. Bongers Johan idem 16.09.1752

576. Janssen Hendrik idem 24.02.1749

577. Van Kaalen Hendrik idem 22.07.1775

578. Lucassen Gerard idem 09.08.1781

579. van Londen Peter idem 06.12.1754

580. Maintz Coendert idem 16.11.1788

581. Te Kaat Hermanus idem 01.08.1780

582. Herfkes Frederik idem 25.11.1744

583. Lobith Berend idem 08.03.1761

584. Wolf Willem fermier 11.11.1756

585. Tiemessen Gerhard fils de fermier 26.12.1775

586. Lucassen Derk Rentier 24.08.1736

587. Westervelt Hermanus Journalier 12.06.1775

588. van der Mond Hendrik Tisserand 28.05.1752

589. van der Mond Gerhard Journalier 18.05.1782

590. Santman Jan Cordonnier 10.08.1767

591. Steenbreker Hendrik Tisserand 15.09.1738

592. Siering Jan Willem Maitre d’Ecole 12.06.1764

593. Banning Joannes fermier loc: 21.02.1776

594. Kelderman Albert Journalier 12.01.1776

595. Jordens Joannes Charpentier 02.05.1780

596. van Hummel Hendrik Journalier 15.09.1767

597. Cahl Bernardus Maréchal 21.04.1755

598. Cahl Rabodus fils de Maréchal 01.02.1785

599. Cahl Gerhardus Valet de Maréchal 25.12.1764

600. Janssen Antoon fermier 25.03.1738

 

601. Iding Johan Cabaretier 02.02.1756

602. Janssen Jan fermier loc: 06.10.1775

603. Hoen Berend Journalier 16.09.1755

604. Duits Johan Rentier 07.11.1747

605. Hendriks Coendert Journalier 20.10.1767

606. Maassen Michiel idem 18.11.1781

607. Hospel Johan Valet de Tisserand 11.09.1783

608. Harmsen Jan Hendrik fermier loc: 08.04.1774

609. Freriks Lamert Charpentier 20.10.1779

610. Hafman Peter Macon 31.08.1784

611. van Uhm Gerhard Journalier 09.08.1771

612. van Uhm Derk idem 12.10.1788

613. Pastoor Peter Journalier 15.11.1775

614. Geurts Hendrik fermier loc: 10.04.1768

615. Roelofs Arend Journalier 18.02.1778

616. Peters Johan idem 10.05.1770

617. Derksen Gerhard fermier loc: 07.05.1768

618. Bongers Lamert Valet de Maréchal 02.08.1786

619. Berendsen Antoon Journalier 24.12.1765

620. Peters Reinder idem 01.10.1755

621. Reinders Willem idem 01.11.1761

622. Roording Hendrikcus Valet de ferme 06.05.1787

623. Melchers Johan Boutiquier 10.10.1750

624. Lubbers Peter Journalier 01.11.1750

625. Janssen Johan idem 19.06.1787

626. Janssen Joannes idem 29.06.1737

627. Rooss Johan idem 17.05.1757

628. Heider Willem Cabaretier 13.08.1751

629. Koster Derk Journalier 19.01.1766

630. Bossman Gerhard idem 17.06.1768

631. Baakman Johan Macon 06.01.1755

632. Kobessen Engelbert Journalier 28.10.1777

633. Ragas Johan Cordonnier 27.09.1783

634. Freriks Willem Charpentier 16.03.1777

635. Ten Haaf Willem Cabaretier 01.11.1759

636. Bitter Johan Journalier 15.08.1749

637. Koster Johan Charpentier 29.10.1741

638. Bossman Willem fermier prop: 22.09.1770

639. van Uhm Arend Journalier 30.08.1778

640. Willemsen Willem Jacob Cordonnier 21.06.1787

641. Wenting Johan Journalier 03.03.1779

642. Menning Hendrik Tisserand 04.08.1761

643. Lenting Hendrik Jadis fermier 03.03.1756

644. van Gaalen Gerhard fermier prop: 07.09.1771

645. Bartels Gerhard Johan Journalier 12.03.1780

646. Scholten Johan idem 12.07.1771

647. Derksen Willem idem 22.04.1785

648. Janssen Michiel idem 29.09.1754

649. Smits Jan Tailleur 16.10.1785

650. Te Laak Berend Journalier 22.12.1768

651. van Uhm Jan idem 06.11.1762

652. van Uhm Derk Journalier 29.07.1782

653. van Uhm Jan idem 22.08.1790

654. Overgoor Willem idem 29.12.1749

655. Peters Hendrik Cordonnier 01.09.1753

656. Kniest Nicolaas fermier prop: 29.10.1784

657. Thus Jan Valet de ferme 02.03.1782

658. Wanders Derk Couvreur 21.09.1780

659. Meyer Gerard idem 13.05.1761

660. Bruning Berend fermier loc: 02.04.1766

661. Reuling Theodorus Journalier 08.10.1770

662. Buiting Dorus idem 13.10.1781

663. Buiting Gerhard idem 07.11.1776

664. Brugman Engelbert fermier loc: 09.03.1752

665. Brugman Jan fils de ferme 03.07.1781

666. Meurs Kers Journalier 02.06.1773

667. Brugman Stephan fils de ferme 03.03.1785

668. Mokking Willem Boutiquier 01.05.1764

669. Janssen Willem Valet de ferme 03.03.1785

670. Janssen Gerard Journalier 11.06.1730

671. Tiemessen Giesbert fermier prop: 06.09.1762

672. Lucassen Derk fils de ferme 19.08.1789

673. Freriks Harmen Valet de ferme 01.03.1782

674. Kinkelaar Hendrik Journalier 19.08.1758

675. Caal Jan fermier loc: 10.08.1746

676. Meyer Willem Valet de ferme 10.07.1785

677. Boerboom Hendrik Berger 10.10.1774

678. Tiemessen Hendrik fermier loc: 07.12.1759

679. Ten Haaf Gerhard Johan Tailleur 03.02.1761

680. Bossman Jan Journalier 06.09.1774

681. Gerritsen Jan idem 27.11.1772

682. Caal Hendrik idem 21.04.1751

683. Weber Jan Julius Cuisinier 22.01.1748

684. Roording Reinder Journalier 03.10.1768

685. Moerman Jurgen fermier loc: 26.09.1771

686. Krayvanger Peter Hendrik idem 10.02.1776

687. Derksen Jan Couvreur 25.09.1756

688. Ebbers Jan fermier loc: 30.11.1744

689. Stokman Berend Cabaretier 22.04.1769

690. Vreeman Albert valet de ferme 29.11.1786

691. Willebrodus Martinus Boucher 10.02.1752

692. Welling Hendrik Journalier 11.04.1764

693. Menting Hendrik Rentier 10.04.1762

694. Menting Gerard idem 03.01.1744

695. Boss Hendrik Journalier 15.08.1783

696. Evers Gerhard idem 28.02.1777

697. Sessing Jan idem 29.12.1781

698. Bitter Joannes Tailleur 24.04.1756

699. Steentjes Jan Journalier 27.05.1747

700. de Jong Gerhard Cordonnier 01.10.1762

801. van Bree Hendrik fils de Meunier 06.07.1774

802. Grim Bernardus Tailleur 27.03.1789

803. Rosijn Gerhard fermier loc: 30.12.1784

804. Janssen Gerhard fermier prop: 02.05.1762

805. Janssen Arend Journalier 11.03.1782

806. Wenting Derk Charpentier 11.02.1782

807. Rosijn Everd Journalier 08.04.1733

808. Kobessen Gerhard fermier loc: 06.09.1786

809. Tonessen Derk fermier prop: 27.03.1757

810. Janssen Joannes fermier loc: 03.09.1747

811. Boss Bart Journalier 29.06.1775

812. Lamers Wessel idem 22.01.1781

813. Evers Antoon fermier prop: 09.09.1769

814. van Raay Antoon Valet de ferme 14.10.1772

815. Berendsen Hendrik Jadis fermier 04.07.1739

816. Ten Oever Hendrik Tailleur 26.12.1766

817. Berendsen Bart idem 03.02.1761

818. Scheerder Gerhard Journalier 29.06.1774

819. Scholten Albert Tisserand 05.01.1749

820. Freriks Derk Journalier 18.01.1739

821. Freriks Arend Charpentier 05.04.1780

822. Tiemessen Giesbert fermier prop: 06.11.1761

823. Janssen Hendrik fils de ferme 06.03.1784

824. Freriks Jan Journalier 27.12.1775

825. Sweeden Gerhard idem 08.01.1767

826. van Haaren Hendrik idem 07.06.1770

827. Egeling Jan Journalier 30.05.1764

828. Bolder Derk idem 02.07.1778

829. Janssen Engelbert Willem fermier loc: 26.02.1747

830. Janssen Timen fils de ferme 06.11.1782

831. Lucassen Jan Journalier 15.01.1769

832. Joling Jan idem 07.11.1760

833. Bolsenbroek Harmen idem 13.03.1777

701. van Bree Jan valet de Meunier 20.05.1764

702. van Bree Jan Journalier 08.02.1789

703. Roording Wighert fermier loc: 02.08.1757

704. Derksen Derk Sabottier 05.01.1768

705. Amting Gerard Journalier 08.11.1754

706. Egeling Derk fermier loc: 03.12.1762

707. Lucassen Berend Tisserand 05.05.1760

708. Lucassen Arend fermier 23.05.1763

709. Egeling Antoon valet de ferme 27.12.1775

710. Buiting Hendrik Journalier 16.04.1779

711. Roording Hendrik valet de ferme 03.09.1779

712. Rosijn Berend Journalier 08.04.1767

713. Bossman Rutgerus idem 18.10.1756

714. Martens Gerard idem 05.05.1746

715. Rosendahl Derk fils de fermier 28.07.1756

716. Rosendahl Engelbert fermier prop: 19.04.1763

717. Scheerder Hendrik Journalier 04.12.1777

718. Tiemessen Gerhardus fermier loc: 01.09.1768

719. Folmer Geurt Journalier 05.11.1775

720. Welling Jacob fermier 07.02.1781

721. Boss Manus Journalier 15.07.1740

722. Janssen Peter idem 04.02.1775

723. Janssen Hendrik Tisserand 03.09.1772

724. Harmsen Lucas Journalier 28.02.1756

725. Harmsen Jan idem 19.09.1784

726. Riesewik Berend fermier prop: 04.12.1777

727. van Uhm Hendrik Journalier 06.09.1763

728. Brugman Johan fils de ferme 14.03.1780

729. Spall Willem fermier prop: 15.03.1788

730. van Aaken Gerardus Journalier 03.09.1769

731. Rooss Willem fermier prop: 22.11.1755

732. Geurts Theodorus idem 01.03.1759

733. Kremer Peter Boutiquier 28.06.1776

734. Kremer Geurt Journalier 12.10.1758

735. Geurts Hendrik idem 09.05.1786

736. Geurts Gerhard idem 27.09.1789

737. Smijting Gerard Hendrik idem 25.12.1754

738. Barink Henrik idem 20.03.1782

739. Sweers Gerard idem 06.03.1761

740. Sweers Hendrik idem 07.06.1784

741. Buiting Gerard Couvreur 03.03.1760

742. Wenting Hendrik Journalier 19.11.1745

743. Wenting Harmen idem 14.09.1788

744. Immerman Arnoldus Curé 26.12.1775

745. Kaak Hendricus Journalier 13.01.1770

746. Voss Jan idem 20.12.1782

747. Freriks Jan Charpentier 03.10.1750

748. Freriks Gerard fermier prop: 29.10.1784

749. Spronck Gerhard Sabottier 12.06.1781

750. Roelofs Johan Journalier 06.09.1769

751. Stull Hendrik Jan Cordonier 15.01.1760

752. Thonessen Gerard Journalier 20.07.1764

753. Thonessen Christiaan idem 03.06.1789

754. Beks Lambertus idem 20.10.1777

755. Roording Gerard fermier loc: 08.11.1766

756. Lendering Johan Journalier 17.10.1771

757. Roording Bernardus fils de fermer 01.04.1785

758. Egging Albert Valet de ferme 06.12.1788

759. Clauwer Jan fermier prop: 07.11.1760

760. Clauwer Hendrik fils de fermier 09.03.1784

761. Clauwer Antoon Valet de fermier 07.03.1769

762. Amting Gerard Journalier 08.11.1771

763. Derksen Theodorus idem 25.03.1760

764. van Bree Derk Jan fils de Meunier 12.05.1790

765. Zorn Johan Christiaan Rentier 05.03.1752

766. Zorn Adolph Ferdinand Jadis orsoevre? 06.02.1760

767. van Raay Joannes fermier loc: 30.04.1789

768. Janssen Berend valet de ferme 28.06.1787

769. Polman Reinder Maitre d’Ecole 25.03.1776

770. Kolk Berend Boutiquer 01.03.1767

771. Wanders Jan Journalier 06.03.1770

772. Schumacker Jan Willem Boutiquier 25.03.1780

773. Lucassen Hendrikkes fermier loc: 01.03.1766

774. Janssen Hermanus Journalier 28.03.1780

775. Stokman Willem Boulanger 20.03.1771

776. Clawer Gerhard Journalier 17.05.1762

777. van Arnhem Hendrik Charpentier 06.10.1744

778. Berendsen Jan Frederik Journalier 06.03.1763

779. Derksen Berend idem 01.01.1745

780. Loth Hendrik Vitrier 08.02.1747

781. Geselschap Christoffel Johan Cultivateur 11.04.1775

782. Dücker Mathys Albert Domestique 24.09.1787

783. Stokman Wander Cabaretier 03.08.1766

784. Stokman Jan Willem Rentier 19.01.1762

785. Stokman Jan Willem valet fe ferme 14.06.1772

786. Becker Arnoldus idem 18.10.1783

787. Wopereis Bernardus Cordonnier 16.04.1782

788. van Raay Everd Sabottier 10.12.1775

789. van Ree Hendrik Journalier 15.10.1770

790. Span Everd valet sabottier 20.02.1784

791. Sweers Wolter Journalier 01.11.1770

792. Sweers Derk Sabottier 21.12.1788

793. Elbers Derk valet de ferme 20.02.1790

794. Berendsen Frans Tonnelier 30.09.1779

795. Berendsen Berend valet de ferme 15.12.1777

796. Kael Reinder Maréchal 27.09.1756

797. Baakman Willem Journalier 23.10.1758

798. Ooyman Jan Hendrik idem 25.06.1782

799. Kaal Derk fermier prop: 01.11.1757

800. Buiting Hendrik Couvreur 01.11.1765

834. Lap Berend idem 02.08.1778

835. Ter Maat Jan Hendrik idem 28.07.1786

836. Joling Peter idem 09.03.1771

837. de Jager Gerard Tisserand 24.07.1785

838. Hendriksen Hendrik Tisserand 02.02.1749

839. Sweers Nicolaas Journalier 06.04.1763

840. Peters Wolter idem 24.12.1757

841. Hegeman Gerard idem 02.11.1768

842. van Dulmen Derk idem 19.02.1770

843. Niebeling Hendrik Tisserand 14.05.1784

844. Jordens Gerard Journalier 09.10.1788

845. Evers Hendrik idem 10.01.1766

846. Lubbers Gerrit Jan Couvreur 26.07.1786

847. Smits Willem Journalier 22.11.1777

848. van der Burg Abraham Joannes Ministre Reformé 21.02.1772

849. Ragas Frederik Cordonnier 31.03.1747

850. Koenders Jan fermier prop: 22.05.1772

851. Weis Hendrik Maréchal 01.01.1775

852. Haak Everd Tailleur 26.01.1768

853. Nijman Berend Journalier 01.08.1760

854. Roording Derk idem 01.09.1775

855. Rosijn Derk idem 06.03.1748

856. Roording Arnold fermier loc: 06.12.1778

857. Evers Berend Journalier 07.11.1747

858. Hageman Sweer Cordonnier 16.09.1755

859. Koster Reinder fermier Loc: 09.02.1761

860. Koster Jacob fils de ferme 13.03.1789

861. Baanck Jan Journalier 16.04.1773

862. Evers Evert idem 17.06.1769

863. Sweeden Arend Journalier (04.04.1770)

864. Sweeden Willem idem (03.03.1751)

865. Weiss Hendrik idem (04.04.1759)

 

fait par le Maire de Bellefroid Vu et verifié par le Sous

Prefet de Zutphen A…v.d. Borch

866. Knipschaar Joannes ancien Lt. Colonel 24.10.1758 Wehl

867. Mellesen Jan valet de ferme 03.10.1791

868. Willemsen Willem Courtier 01.03.1765

869. Hendriksen Hendrik Tailleur 27.08.1790

870. Hettelder Arnold Cordonnier 29.08.1790

871. Koster Hendrik Berger 18.04.1790

872. Messing Jan Willem Journalier 04.08.1790

873. Boss Antonius valet de ferme 04.05.1791

874. Diekker Peter Valet de ferme 01.02.1791

875. Gellekom Bernardus idem 28.05.1791

876. Ketelaar Willem idem 22.11.1791

877. Kuster Joannes Valet de ferme 10.07.1791

878. Lankerman Willem Charpentier 12.02.1791

879. Nijland Gerardus Valet de ferme 28.02.1791

880. Nijland Engelbert idem 03.10.1791

881. Peters Jan Charpentier 12.10.1791

882. Polman Theodorus Valet de ferme 27.10.1791

883. Uum/van/ Willem idem 25.07.1791

884. Weyers Willem organiste 26.09.1791

885. Weyers Theodorus Valet de ferme 05.11.1791

886. Berendsen Everhardus Valet de ferme 22.10.1792

887. Derksen Arnold Berger 31.07.1792

888. Elbers Joannes Hendricus Journalier 27.05.1792

889. Kipman Joannes Henricus Albertus idem 04.07.1792

890. Messing Leenderd Berger 13.02.1792

891. Messing Reinder Journalier 10.04.1792

892. Oostendorp Reinder idem 26.12.1792

893. Smink Hendrik Journalier 01.01.1792

894. Spaan Willem Valet de ferme 09.06.1792

895. Voert/Ter/ Antoon idem 09.04.1792

896. Weyers Joannes Charpentier 30.09.1792

897. Winters Hendrik Valet de ferme 06.06.1792 Wehl

898. Wanting Antoon Cordonnier 19.06.1775

899. Visser Frerik Journalier 01.12.1777

900 Onna /van/ Lambertus Sabottier 02.06.1777

901. Reuling Gerrit Tisserand 08.09.1784

902. Borchart Fred:Willem,,Ludwig Meunisier 23.08.1776

903. Kastner Joan Frederik Pottier 08.02.1770

904. Franssen Frans Rentier 10.09.1736

905. Spal Joannes Valet de ferme 11.05.1790

906. Jordens Wolter Charpentier 02.05.1780

907. Vossmann Hendrik Valet de ferme 05.02.1777

908. Lucassen Willem Fermier 27.04.1767

909. Overmaat Evert Tailleur 15.08.1765

910. Derksen Theodorus Journalier 22.10.1790

911. Evers Peter Valet de ferme 29.10.1790

912. Gerritzen Joannes Journalier 05.11.1790

913. Hoen Frans Valet de ferme 27.09.1790

914. Lot Joannes Vitrier 05.09.1790

915. Schenning Theod: Joannes Valet de ferme 02.10.1790

916. Claver Gradus Valet de ferme 18.12.1791

917. Heinst Gradus Valet de ferme 24.05.1791

918. Harmsen Antoon idem 06.11.1791

919. Jurdens Bernardus Charpentier 09.10.1791

920. Kelderman Hendrik Journalier 01.07.1791

921. Londen /van/ Theodorus Journalier 02.11.1791

922. Maintz Evert Journalier 14.04.1791

923. Martens Willem idem 18.12.1791

924. Peters Hendrik Valet de ferme 21.06.1791

925. Reuling Joannes Tisserand 03.07.1791

926. Verstege Peter Jardinier 06.05.1791

927. Zweers Joan Valet de ferme 08.03.1791

928. Assing Joannes Journalier 14.09.1792

929. Bellefroid /de/ Robert:Ant:Arn: Militair 21.02.1792

930. Bree /van/ Georgius Domestique 22.03.1792

931. Buiting Joannes Valet de ferme 02.04.1792

932. Kahl Bernardus idem 23.01.1792

933. Roording Gerrit idem 12.02.1792

934. Tempel Gerard: Wilhelm: Journalier 26.07.1792

935. Thus Joannes Valet fe ferme 06.07.1792

936. Winters Ruth idem 08.03.1792

937. Willemsen Carl Tailleur 04.08.1792